Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στον Επισιτισμό - Τουρισμό

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στον Επισιτισμό - Τουρισμό ιδρύθηκε το 1927 από επαγγελματικούς συλλόγους όπως σερβιτόροι, προσωπικό του ξενοδοχείου, μαγειρεία, ζαχαροπλάστες και ζυθοποιούς.

Το κύριο πεδίο δράσης της Ένωσης είναι:

  1. Συγκέντρωση των συνδικαλιστικών οργανώσεων σε ολόκληρη τη χώρα για τη εκπόνηση συλλογικών μελετών.
  2. Προστασία και προώθηση των οικονομικών, επαγγελματικών, ηθικών και κοινωνικών συμφερόντων των μελών του.
  3. Ενίσχυση της κοινωνικής ανέλιξης των εργαζομένων στη βιομηχανία.
  4. Εξασφάλιση της επέκτασης της εργατικής και κοινωνικής νομοθεσίας.
  5. Ανάπτυξη του τομέα του τουρισμού σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, καθώς και δημιουργία "τουριστικής συνειδησης" για όσους απασχολούνται στον τομέα των Ξενοδοχείων και της Εστίασης.

http://www.poeeyte.gr/