Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της ΓΣΕΒΕΕ

Το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας λειτουργεί εξ ονόματος της ΓΣΕΒΕ ως συμβουλευτικό όργανο και παρατηρητήριο πολιτικών για οικονομικά και κοινωνικά θέματα και θέματα ενδιαφέροντος για τις μικρές επιχειρήσεις, ακολουθώντας και αξιολογώντας τα αποτελέσματα των πρωτοβουλιών και των προγραμμάτων που υλοποιήθηκαν. Πρόκειται για μη κερδοσκοπικό οργανισμό, που ιδρύθηκε το 2006 και εδρεύει σήμερα στην Αθήνα, λειτουργώντας πέντε υποκαταστήματα στη Θεσσαλονίκη, τη Λάρισα, την Πάτρα, τα Ιωάννινα και το Ηράκλειο (Κρήτη).

Το Ινστιτούτο διεξάγει μελέτες και έρευνες, διαδίδει γνώσεις και πληροφορίες και παρέχει υπηρεσίες υποστήριξης, εστιάζοντας στις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς της κατασκευής, των υπηρεσιών και του εμπορίου της ελληνικής οικονομίας.

Το κύριο επιχειρησιακό τμήμα του IME ΓΣΕΒΕ αποτελείται από δύο τμήματα: (α) Τμήμα Έρευνας & Ανάλυσης και (β) Τμήμα Εθνικών & Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων.

Το IME ΓΣΕΒΕ στοχεύει:

  1. Διεξαγωγή ερευνών και μελετών
  2. Ανάληψη και διαχείρηση ολοκληρωμένων έργων στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ)
  3. προγραμματισμός, εφαρμογή, αξιολόγηση προγραμμάτων δια βίου μάθησης για τις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις (βάσει του νόμου 3879/2010 για τη διά βίου μάθηση).

https://imegsevee.gr/