Η IHK-Projektgesellschaft (IHKPG) είναι ένας κορυφαίος πάροχος υπηρεσιών για την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. Παρέχει υπηρεσίες για εταιρείες, ιδρύματα, καθώς και ιδιώτες. Οι κύριες ικανότητές του είναι:

  • Υποστήριξη των Μικρών & Μεσαίων Επιχειρήσεων και της ανταγωνιστικότητας των πελατών
  • Προώθηση των εταιρικών σχέσεων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (dual-VET)
  • Καταρτισμένοι υπάλληλοι στη διαδικασία της δια βίου μάθησης (καθοδήγηση, διδασκαλία, κατάρτιση, κινητικότητα, ECVET)
  • Υποστήριξη της νεανικής επιχειρηματικότητας
  • Πάροχος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης για τη Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση στα Επίπεδα 4, 5 και 6
  • Αναγνώριση του κύκλου Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

Η IHK-Projektgesellschaft (IHKPG) αποτελείται από 60 εξειδικευμένους ειδικούς με πρώτη προτεραιότητα τον προσανατολισμό προς τον πελάτη. Ως 100% θυγατρική εταιρεία του Εμπορικού Επιμελητηρίου (αρμόδιο όργανο), ενεργεί ως πάροχος υπηρεσιών και εταίρος συνεργασίας για την CCI για το Επιμελητήριο και τις εταιρείες-μέλη τους. Η IHK-Projektgesellschaft (IHKPG) δημιούργησε ένα σύστημα διαχείρισης ποιότητας για τον σχεδιασμό, τη σύλληψη και την πρόβλεψη εκπαιδευτικών προγραμμάτων και άλλων υπηρεσιών, καθώς και τη σύλληψη και διαχείριση σχεδίων που εστιάζουν στην οικονομική ανάπτυξη.

https://www.ihk-projekt.de/