Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο

Το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο (DGIHK) είναι ένας Σύνδεσμος με 850 μέλη σε Ελλάδα και Γερμανία. Πρόκειται για μη κερδοσκοπικό οργανισμό. Τα Κεντρικά Γραφεία της Αθήνας ιδρύθηκαν το 1924.

Σκοπός του είναι να ενισχύσει τις υπάρχουσες επιχειρηματικές συνεργασίες μεταξύ των δύο χωρών και να  υποστηρίξει την ανάπτυξη νέων εμπορικών ευκαιριών μεταξύ Ελλάδας και Γερμανίας σε ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών και δραστηριοτήτων. Το Επιμελητήριο χειρίζεται περίπου 20.000 εμπορικές έρευνες ανά έτος.

Το DGIHK δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην Επαγγελματική Κατάρτιση, την Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας. Προς το παρόν υλοποιεί συνολικά 5 έργα που χρηματοδοτούνται από το Ομοσπονδιακό Υπουργείο Παιδείας και Έρευνας και την Ε.Ε. Επίσης από την πλευρά της εμπειρίας στην επαγγελματική κατάρτιση, από το 2013, η DGIHK είναι εταίρος στο πρόγραμμα MENDI που έχει ως στόχο την προώθηση του Γερμανικού συστήματος διπλής εκπαίδευσης στον Τομέα του Τουρισμού και του προγράμματος VETnet, το οποίο αποσκοπεί στην προώθηση του γερμανικού συστήματος διπλής εκπαίδευσης στον τομέα των υπηρεσιών και τεχνικών επαγγελμάτων.

https://griechenland.ahk.de/gr/