Δήμος Θεσσαλονίκης

Όντας ο δεύτερος μεγαλύτερος δήμος στην Ελλάδα, ο Δήμος Θεσσαλονίκης έχει ένα εντυπωσιακό ρεκόρ έργων που υλοποιούνται στον Τομέα του Τουρισμού και την υποστήριξη των επιχειρήσεων στο χώρο των ξενοδοχείων και της εστίασης στην περιοχή. Επιπρόσθετα, ο Δήμος υλοποιεί πολλά άλλα έργα του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου και Περιφερειακά Επιχειρησιακά Σχέδια για την αντιμετώπιση των προκλήσεων της Κοινωνικής Ένταξης, της Φτώχειας και της Απασχόλησης.

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης παρέχει την επιθυμητή τοπική και περιφερειακή προσέγγιση. Στην καρδιά της τουριστικής βιομηχανίας με την Χαλκιδική στο κατώφλι της και πραγματοποιώντας άνοιγμα σε νέες αγορές ( Ρωσία, Τουρκία ), η Θεσσαλονίκη χρησιμοποιεί την πλούσια ιστορία της για να γίνει ένας προορισμός ολιγοήμερων διακοπών στην πόλη. Τα τελευταία τρία χρόνια η πόλη διοργανώνει ετησίως ένα foodmarket, όπου  η τοπική και περιφερειακή κουζίνα παρουσιάζονται.

Η τεχνογνωσία της στην υλοποίηση έργων Erasmus+ στους κυριότερους τομείς παρέμβασης του VET2Business περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τη δημιουργία τοπικών πλατφορμών για την απασχόληση και την επιχειρηματικότητα των νέων στην καινοτομία, την έρευνα και την τεχνολογική ανάπτυξη, την ανάπτυξη πράσινης επιχειρηματικότητας, την ενίσχυση της απασχόλησης των νέων και των επαγγελματιών του ιστορικού κέντρου της Θεσσαλονίκης, την ενθάρρυνση της δημιουργικής πλευράς της επιχειρηματικότητας και της απασχόλησης στη Θεσσαλονίκη, καθώς και της εξισορρόπησης της προσφοράς και της ζήτησης των επαγγελματικών δεξιοτήτων που απαιτούνται στη διαπεριφερειακή περιοχή.

https://thessaloniki.gr/