Επικοινωνία
AKMΗ A.Ε.
Ανώνυμη Εκπαιδευτική Εταιρεία
Οδός: Κοδριγκτώνος 16
Τ.Κ. 11257 Αθήνα/Ελλάδα
Τηλέφωνο: 210 976 956 0